Termografering

Termografering hos Sæby EL i Nordjylland

Sæby El A/S er godkendt til el-termografering af DBI, og vores termografer overholder DBI’s krav til personcertificering. Derfor er du med garanti i de bedste hænder hos os.

Vi udfører termografi af el-tavler for alle erhverv og industrivirksomheder, landbrug, offentlige institutioner og private. Vores godkendte termografer servicerer hele Nordjylland. Vi har bl.a. faste termografikunder i og omkring Frederikshavn, Hirtshals og Hjørring. Hos Sæby El får du en godkendt termograferingsrapport, konkurrencedygtige priser og vi samarbejder med forsikringsselskaberne.  Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

Kontakt os på lars@saeby-el.dk eller ring til os på 9846 2466 og få et uforpligtende tilbud.

 

Termografi afslører el-installationens tilstand 

Med et termografi kamera, kan man få et meget præcis billede af el-installationers tilstand og er en effektiv metode til at finde defekter og overbelastninger. Termograferingen foregår med et termografi-kamera, der måler såkaldte IR strålinger, der omsættes til temperaturforskelle – og på den måde synliggør overbelastninger, løse forbindelser og lignende.

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande pga. fejl og kortslutning i el-installationer, derfor er det vigtigt at forebygge med el-termografering. 

termografering Sæby nordjylland

Produktionsstop kan forebygges 

For et landbrug vil termografering for eksempel give sikkerhed for, om malke-, korntørrings, ventilations – og markvandingsanlæg er intakte. Mens termografi i en produktionsvirksomhed kan fortælle, om el-tavlerne er på overarbejde og kan medføre alvorlige driftsstop. 

Vi anbefaler produktionsvirksomheder termografering 1 gang om året. Vi anbefaler landbrug at få termograferet el-tavler hvert andet år. I nogle brancher (f.eks. træbranchen) er der lovkrav om termografering af el-tavler hvert år.

Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer. Det er ikke kun hoved- og styretavler, der skal efterses.

Her listes nogle af de el-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

  • Elektriske maskiner og anlæg
  • Strømskinner
  • Elmotorer
  • Koblingsudstyr og afbrydere
  • Frekvensomformere
  • Stationer til opladning
  • Transformere

 

Termografering, landbrug 

Vi termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i hele Nordjylland, Frederikshavn, Hirtshals og Hjørring.  

Når vi hos Sæby El termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand. 

Sæby El er medlem af TS-gruppen, og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Det koster både ejer og forsikringsselskab dyrt, hvis en landbrugsproduktion brænder ned, eller hvis driften stoppes pga. skader på el-komponenter. Se mere om vores samarbejde med Gjensidige forsikring her.

 

Dokumentation og termograferingsrapport

Hvis termografen opdager kritiske fejl eller skader, der kan have alvorlige konsekvenser, vil du blive informeret herom, så der kan tages affære øjeblikkeligt.

Herefter laves en skriftlig rapport, som udarbejdes efter de gældende krav, der stilles af DBI. Termografen gennemgår rapporten med dig efterfølgende.

Forsikringskrav 

Her kan du se, hvordan en virksomhed klassificeres af et forsikringsselskab*. 

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

 Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

 Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.

 Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.

Generelt vil langt de fleste forsikringsselskaber, give mere attraktive vilkår for de virksomheder, der gør en indsats for at sikre sig selv. Investerer du i årlig termografering, vil det investerede tjene sig selv – eller en god del af det – hjem, fordi du derved får bedre vilkår hos dit forsikringsselskab. Og vi sørger selvfølgelig for den rette og autoriserede dokumentation.

 

Sæby El er certificeret termograf

Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav. Din garanti for kvalitetsarbejde. 

Kontakt os på lars@saeby-el.dk eller ring til os på 98 46 24 66

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk

*Kilde: www.forsikringogpension.dk

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

1 + 11 =

Find os

Havnen 16
9300 Sæby

Tlf.: 98 46 24 66
Mail: lars@saeby-el.dk